Savivaldybės kontrolieriaus 2023 metų užduotys:

1 užduotis: Koordinuoti metinio veiklos plano įgyvendinimą ir užtikrinti, kad būtų atlikti 2022 metų tarnybos veiklos plane numatyti finansiniai ir veiklos auditai bei pateiktos išvados.
2 užduotis: Siekiant didinti auditų poveikį, užtikrinti audituotiems subjektams pateiktų rekomendacijų vykdymo stebėseną bei stebėsenos rezultatų pateikimą.
3 užduotis: Organizuoti ir užtikrinti savivaldybės tarybos sprendimams priimti reikalingų išvadų pateikimą.

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojo 2023 metų užduotys

1 užduotis: Atlikti Ignalinos rajono savivaldybės 2022 metų  konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir savivaldybės lėšų ir turto naudojimo audito programoje suplanuotas audito procedūras.
2 užduotis: Rengti Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimams priimti reikalingas išvadas.
3 užduotis: Parengti ir pateikti 2022 metų viešųjų pirkimų ataskaitą.

4 užduotis: Parengti ir pateikti tvirtinimui 2023 metų viešųjų pirkimų planą.