Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojo 2024 metų užduotys:

1 užduotis: Parengti Ignalinos rajono savivaldybės 2023 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės lėšų ir turto naudojimo audito strategiją ir atlikti audito programose suplanuotas audito procedūras, parengti raštus, audito rezultatų suvestinę, audito ataskaitos ir išvados projektą.
2 užduotis: Tinkamai ir laiku atlikti audito procedūras ir įforminti darbo dokumentus, atliekant 2024 metų veiklos plane numatytus veiklos auditus.
3 užduotis: 2024 metais pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo kontrolė.
4 užduotis: Tobulinti profesinę kvalifikaciją ir kompetenciją.

Vyresniojo patarėjo 2024 metų užduotys

1 užduotis: Tinkamai ir laiku atlikti audito procedūras ir įforminti darbo dokumentus, atliekant Ignalinos rajono savivaldybės 2023 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės lėšų ir turto naudojimo audito procedūras ir kitas su auditu susijusias užduotis.
2 užduotis: Parengti 2024 metų viešųjų pirkimų planą.
3 užduotis: Tinkamai ir laiku atlikti audito procedūras ir įforminti darbo dokumentus, atliekant 2024 metų veiklos plane numatytus veiklos auditus.
4 užduotis: Tobulinti specialiuosius ir profesinius gebėjimus, reikalingus konkrečioms pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti.