Tarnybos funkcijos

Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba yra Ignalinos rajono savivaldybės tarybai atskaitingas juridinis asmuo. Tarnyba yra kontrolės ir audito institucija, prižiūrinti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai. Tarnybos veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais.

Misija

Tarnybos misija – padėti savivaldybei išmaniai valdyti turimus išteklius ir kurti didesnę naudą visuomenei.

Strateginis tikslas

Tarnybos strateginis tikslas – didinti veiklos efektyvumą visose Ignalinos rajono savivaldybės kuruojamose srityse.

Vizija

Tarnybos vizija – tapti viena iš profesionaliausių, geriausiai vertinamų savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų, kurios kuriama nauda savivaldybės bendruomenei nuolatos didėja.

Vertybės

Profesionalumas – būti savo srities profesionalais, nuolatos tobulinti profesines žinias, kelti profesinę kvalifikaciją. Atliekant kasdieninį darbą, būti nepriklausomais ir sąžiningais, teikti pirmenybę profesinėms žinioms, o ne emocijoms.

Novatoriškumas – nuolatos domėtis naujovėmis ir jas diegti savo darbe, taikyti pažangiausius darbo metodus bei technologijas.

Efektyvumas – atliekant kasdienį darbą, nuolatos siekti efektyvaus išteklių naudojimo ir veiklos efektyvumo didinimo.

Nauda bendruomenei siekti, kad atliekamas darbas suteiktų apčiuopiamą naudą savivaldybės bendruomenei.