Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programa

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2020–2020 metų tarpinstitucinis veiklos planas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi, Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kovos su korupcija programa nėra rengiama.

Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba nerengia teisės aktų projektų, kuriais būtų numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, susijusius su Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytomis sritimis, todėl teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo neatlieka.

Pranešimus apie galimą Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų korupciją galima pateikti savivaldybės kontrolieriui elektroniniu paštu diana.masiuliene@ignalina.lt arba telefonu (8 386) 52 309, taip pat Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai